Unique Hair

Haircuts & Styling

Ladies' Cut

30 mins

$50.00

10 mins

$10.00

Men's Haircuts

20 mins

$40.00

15 mins

$25.00

45 mins

$70.00

Children's Haircuts & Styling

20 mins

$25.00

Girls 11 Years and Over

20 mins

$38.00

Hair Styling

Hair Styling

30 mins

$45.00

Blow Dry (Medium Hair)

20 mins

$50.00

Blow Dry (Long Hair)

45 mins

$65.00

Straightening Iron Finish

15 mins

$15.00

Hair Up

30 mins

$90.00

Hair Colouring

Permanent Colour (Regrowth)

45 mins

$70.00

Permanent Colour (Short Hair)

50 mins

$85.00

Permanent Colour (Medium Hair)

60 mins

$105.00

Semi Colour (Short Hair)

50 mins

$85.00

Semi Colour (Medium Hair)

60 mins

$80.00

Semi Colour (Long Hair)

70 mins

$90.00

Toners

15 mins

$30.00

T-Section Foils

60 mins

$90.00

T-Section Foils

75 mins

$100.00

T-Section Foils

90 mins

$110.00

T-Section Foils

90 mins

$125.00

T-Section Foils

105 mins

$135.00

T-Section Foils

120 mins

$145.00

Full Head Foils

180 mins

$190.00

Add On: Extra Colour

30 mins

$15.00

Hair Colouring

Colour Finished Treatment

20 mins

$25.00

Perm

90 mins

$100.00

Colour Finished Treatment

120 mins

$250.00

Colour Finished Treatment

120 mins

$600.00

Colour Finished Treatment

90 mins

$36000

Hair Extensions

Tape Hair Extensions

60 mins

$86000

Cut + Blow Dry (Short Hair)

60 mins

$65.00

Ladies' Cut

30 mins

$50.00